Wingzzz en Prowise bundelen krachten  (see English text below)


Het online kinderboekenplatform Wingzzz en de Nederlandse onderwijsvernieuwer Prowise bundelen hun krachten. De boeken uit de online bibliotheek van Wingzzz verkrijgen extra diepgang en aanvullende oefenstof door de  gratis ontwikkelde Presenter-lessen van het educatieteam van Prowise. De twee autoriteiten op onderwijsgebied geven op deze manier een extra stimulans aan de dalende leesvaardigheid van Nederlandse jongeren en willen tevens zo de leesmotivatie verhogen. 


NOS berichtte eind 2020 dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren steeds harder daalt in vergelijking met andere landen (NOS, oktober 2020). De wens vanuit meerdere organisaties is dat scholen moeten gaan zorgen voor een breder aanbod van boeken op school, in de vorm van bijvoorbeeld een schoolbibliotheek. Maar wat nou als je beschikking hebt over een uitgebreide online bibliotheek met meer dan 300 kinderboeken en deze in één klik kan regelen voor jouw hele school? En wat als je hier ook nog aanvullende, gratis en kant-en-klare lessen voor hebt in Prowise Presenter? Wij hebben de oplossing voor je. 


Over Prowise

Prowise is een toonaangevend Nederlands bedrijf, gevestigd in Budel, dat investeert in innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid op het gebied van digitale leeroplossingen. Door gebruik te maken van zelf ontwikkelde touchscreens, devices en gebruiksvriendelijke software maakt Prowise leren toegankelijker, effectiever en leuker. Inmiddels maken meer dan 20.000 scholen, 800.000 leerkrachten en leerlingen, en honderden bedrijven in meer dan 26 landen gebruik van de oplossingen van Prowise. 


Lessen

Om de dalende leesvaardigheid in Nederland aan te pakken én de leesmotivatie te verhogen heeft Prowise in samenwerking met Wingzzz meerdere Prowise Presenter-lessen gemaakt die gebaseerd zijn op boeken uit de online bibliotheek. Deze lessen zorgen voor nieuwsgierigheid onder de kinderen en geeft ze dagelijks plezier in het lezen. Uit onderzoek blijkt dat plezier hebben in lezen de leesvaardigheid en motivatie van het kind verhoogt. In iedere Presenter-les staan activiteiten rondom het boek die de leerkracht en de kinderen helpen met het verrijken van het leesonderwijs in de klas. 


Adrienn Ujfalusi, CEO en Founder van Wingzzz: “Bij Wingzzz geloven wij in de kracht van verhalen. Want lezen is niet alleen ontzettend leuk maar het helpt kinderen bij hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het gebruiksvriendelijke platform en de groeiende bibliotheek  biedt leesplezier voor zowel leerkracht als leerling. Wij zijn dan ook trots om samen met de lessen van Prowise Presenter het lezen van verhalen voor alle kinderen uit het Nederlandse basisonderwijs beschikbaar en nog aantrekkelijker te maken. Het sterkt ons in datgene waar wij zo krachtig in geloven.”


Bianca Ahrens, Senior Education Specialist bij Prowise: “Wij zijn erg verheugd dat wij met Prowise Presenter als gratis onderwijssoftware ons steentje kunnen bijdragen aan de verbetering van de leesvaardigheid onder jongeren. Met deze lessen die perfect aansluiten bij de online boeken van Wingzzz

 kunnen alle leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs hun leesvaardigheid verder verbeteren en hun motivatie verhogen.”


Wingzzz en Prowise gaan de komende tijd regelmatig lessen ontwikkelen over belangrijke onderwerpen en actualiteiten die gedurende het schooljaar in de les kunnen worden toegepast. 


Over Wingzzz

Wingzzz is het online kinderboekenplatform dat lezen plezierig en effectief maakt. Met behulp van Wingzzz heb je altijd en overal de leukste kinderboeken bij de hand en binnenkort komen er zelfs audioboeken in het aanbod. Het platform is breed inzetbaar in de klas. Zo kunnen leerlingen samen met de leerkracht lezen op het digibord, maar is het ook mogelijk om in kleine groepjes of individueel op eigen devices aan de slag te gaan. De boeken zijn onbeperkt te lezen waar en wanneer je maar wilt. De bibliotheek is op alle apparaten beschikbaar en wordt regelmatig gevuld met nieuwe verhalen en populaire kinderboeken. Er is een keuze tussen Nederlandse en Engelse kinderboeken. Zo heb je dus een complete digitale boekenkast die continu uitgebreid wordt en waar je overal, op iedere plek gebruik van kunt maken.


Interesse in een gratis trial van 14 dagen in Wingzzz? Meld je dan nu aan


Prowise Presenter

Met de gratis onderwijssoftware van Prowise, Prowise Presenter, ontwerp je interactieve lessen en presentaties. Je kunt je les verrijken met behulp van de kant-en-klare content die klaarstaat in de mediabibliotheek. Binnen Prowise Presenter heb je al je instructietools, achtergronden, afbeeldingen, video’s en 3D-modellen altijd binnen handbereik. Meer informatie over Prowise Presenter vind je hier


Klik hier om alvast een kijkje te nemen in de eerste Presenter-les over Het bed van Tim, uitgegeven door Uitgeverij Rubinstein.

Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen met support@mywingzzz.com

Volg ons

Wingzzz and Prowise join forces


The online children's books provider Wingzzz and Dutch educational innovator Prowise are joining forces. The Prowise education team has developed the Presenter lesson series, which offer extra depth and additional exercises to selected books from the Wingzzz online library. That is how the two education companies want to increase the reading motivation of young Dutch kids and counteract their declining reading skills.


The NOS reported at the end of 2020 that the reading skills of Dutch kids are declining more and more in comparison with other countries (NOS, October 2020). The wish from several organizations is that schools should provide a wider range of books at school, in the form of a school library, for example. But what if you could have regular access to an extensive online library with more than 300 children's books -and arrange access to them for your entire school with one click? And, what if you also could have additional, free and ready-made lessons in Prowise Presenter? We have the solution for you.About Wingzzz

Wingzzz is the online children's book platform that makes reading fun and effective. With Wingzzz,

you always have the best children's books at hand wherever you are. The books can be read whenever you want without restriction. The library is available on all connected devices and is regularly updated with new stories and / or popular children's books. There is a choice between Dutch or English books, so you can have a continuously expanding, complete digital bookcase which is available to use anytime, anywhere.


Adrienn Ujfalusi, CEO and Founder of Wingzzz: “At Wingzzz we believe in the power of stories. Because reading is not only great fun, but it helps children with their social, emotional and cognitive development. The user-friendly platform and the growing library offer reading pleasure for both teacher and student. We are therefore proud to work with the lessons of Prowise Presenter to make reading stories available and even more attractive to all children in Dutch primary education. It strengthens us in what we believe so strongly. ”


Interested in a 14-day free trial of Wingzzz? Then sign up now.About Prowise

Prowise is a leading Dutch company, based in Budel, that invests in innovation, quality and reliability in the field of digital learning solutions. By using in-house developed touchscreens, devices and user-friendly software, Prowise makes learning more accessible, more effective and more fun.

Privacy, security and safety are central to Prowise. This vision of Prowise is rewarded with independent certifications such as Privacy Verified, ISO 27001 and AV Test Tested IoT product. In mid-2018, Prowise took over Oefenweb, a provider of adaptive exercise material which are now being used by more than 20,000 schools. 800,000 teachers and students, and hundreds of companies in more than 26 countries use Prowise solutions.


“We are very pleased that with Prowise Presenter as free educational software, we can contribute to improving reading skills among young people. With these lessons that are perfectly in line with Wingzzz's online books, all pupils in Dutch primary education can further improve their reading skills and increase their motivation. ” -Bianca Ahrens, Senior Education Specialist at Prowise.Lessen

To tackle the declining reading skills in the Netherlands and to increase reading motivation, Prowise, in collaboration with Wingzzz, has created several Prowise Presenter lessons based on books from the online library. These lessons generate curiosity among the children and give them reading pleasure on a daily basis. Research shows that enjoying reading increases the child's reading skills and motivation. Each Presenter lesson includes activities based on the book that help the teacher and the children enrich the reading instruction in the classroom.


Wingzzz and Prowise will regularly develop lessons about important topics and current affairs that can be applied in class during the school year.


Click here to take a look at the first Presenter lesson based on “Tim's Bed”.Prowise Presenter

With Prowise's free educational software, Prowise Presenter, you can design interactive lessons and presentations.  You can enrich your lesson using the ready-to-use content available in the media library. Within Prowise Presenter you always have all your instruction tools, backgrounds, images, videos and 3D models within reach. More information about Prowise Presenter can be found here.